Co je Access Consiousness, neboli přístup k vědomí?

Jestli jste někdy slyšeli nebo jste mluvili o nástroji Access Consiousness, asi budete znát reakci lidí: „Co Access vlastně znamená?"

Často se lidem stává, že hledají ta správná slova. Jak to vlastně celé popsat? Access toho nabízí mnoho – jak to jenom vysvětlit někomu, kdo o tom ještě nikdy neslyšel a chce vědět, co to je?

Zde najdete pár srovnání, které vám pomohou porozumět tomu, o čem Access Consiousness je, a také vysvětlit některá nedorozumění.

 

Access je metoda, kterou můžete používat k tomu, aby byl váš život jednodušší. Ano, Access je metoda. Není to "sdružení" a nemůžete se "stát členem". 

Mít na výběr

je jedním z principů v rámci metody Access. Všichni si mohou vybrat. Použití jakéhokoliv nátlaku by porušilo tento princip – a to by bylo samozničující. Nejdříve poučíte lidi, že mají svobodnou volbu a pak je přinutíte něco dělat? To přeci nedává smysl.

Většina nástrojů Access Consiousness není ničím novým, používají se při běžném obchodování nebo koučování života (tzv. Life coaching). Jsou jen trochu jiné.

 

Zde je několik příkladů:

Nenásilný a otevřený všemu

Přijímání ostatních, dovolení druhým, akceptování druhé osoby takové, jaká je. Nevnucování svých názorů (úhlů pohledu) a stanovisek je také principem „nenásilné komunikace“, kterou představil Marschall B. Rosenberg. Ten byl mezinárodně oceněným mediátorem, který používal nenásilnou komunikaci při své každodenní práci.

V průběhu metody Access je neustále upozorňováno na to, že pokoušet se změnit jinou osobu, nebo pokoušet se vnutit nějaký názor někomu jinému, je druh nezdvořilosti vůči této osobě. Každému je dovoleno mít svůj názor a dobrovolně ho vyjádřit. Je to odlišný způsob poklidné komunikace a navázání skutečného spojení a lidé se tak mohou naučit být zdvořilí a respektovat názory ostatních.

Pragmaticky a bez nátlaku

Access Consiousness je souhrn nástrojů a možností, jak žít svůj život pragmatickým způsobem. A pragmatičnost je zde také klíčovým slovem. Není to o přesvědčení o něčem novém, ale o tom najít něco, co opravdu funguje každému jednotlivci na základně jeho vlastního názoru.

Jedna z knih, která se stala mezinárodním bestsellerem, napsaná spoluzakladatelem Acccess Consiousness Dr. Daienem Heerem, nese název "Být sám sebou – změní svět" (Being You – Changing The World).

Nástroje Access byly vytvořeny k tomu, abyste našli to, co bude fungovat vám. V Access je podstatné, že vy sami víte, co vám funguje. Je to jeden z nástrojů, který se zaměřuje na znalosti o sobě samém, a ne na to, co si o vás myslí ostatní. Dobrý facilitátor (člověk, který používá nástroj Access Consiousness) nikdy nevnucuje svůj názor jiným.

Pragmatický neznamená jednoduchý ve smyslu líný nebo egoistický. Je tím myšleno „jen já pečuji/starám se sám o sebe“. Pragmatický způsob pohledu na situaci má velmi odlišný význam při použití nástroje Access Consiousness. Umožňuje lidem vyřešit problémy nebo obtížné situace způsobem, který funguje jim. Způsobem, kterým se problémy nebo obtížné situace můžou vyřešit s lehkostí.

Změna skrze otázky

Access se dá přirovnat k jiným metodám. Klíčovým elementem je například pokládání otázek. Budeme se opakovat, ale "klientovi" není nabízeno určité nastavení mysli, ale jsou mu otevřeny nové perspektivy skrze otázky. Rozdíl je v tom, že používání otázek metodou Access je hravé, takže lidé jsou schopni se je sami naučit pro každodenní využití a nepotřebují terapeuta. Otevírá to nové a jednoduché možnosti pro každého, bez nutnosti kontaktovat někoho, kdo by jim pomohl. A to je jedním z cílů Access. Jde o svobodu rozhodnout se sám za sebe a možnost starat se sám o sebe způsobem, který vás baví místo toho, abyste se cítili špatně, protože potřebujete pomoct.

Otázky slouží ke  změně perspektivy. Cílem je představit nový proces myšlení, kdy se vcítíme do druhých tak, aby byla vyvolána změna.

Změna myšlenek

Vaše myšlenky mění svět. Znamená to, že negativní myšlenky tvoří negativní pocity a rozhodnutí, kdežto pozitivní myšlenky vedou k věcem, které jsou více pozitivní. S metodou Access je použití jednoduché a s podobným přístupem: „tvůj názor tvoří tvou skutečnost.“

Metoda Access navodí změnu myšlenek pomocí otevřených otázek, které inspirují vaši mysl k novým možnostem.

 

 

Access Bars

Dalším nástrojem Access je použití metody Access Bars. Barsy zahrnují 32 bodů na hlavě, kterých se jemně dotýkáte. Barsy používají podobnou myšlenku jako kraniosakrální terapie nebo metodu Jin Shin Jyutsu – asijská akupresura. Jde o stejný princip, kde jemnými doteky aktivujete jednotlivé energie a uvolňujete bloky tak, aby mohla proudit energie. Tyto body, kterých se jemně dotýkáte, vytváří hlubokou relaxaci – efekt, který je žádoucí, např. u autogenního tréninku. Odpočinuté vědomí je lepší než myšlení a odpočaté tělo může lépe zvládnout každodenní výzvy.

Co znamená Access Consiousness? Nejde o čarodějnictví, jde o umění "dovolit si"

Access není čarodějnictví. Access není objevením Ameriky. Jde o použití a kombinování toho, co lidstvo zná již mnoho a mnoho let, jen se našla cesta dosažitelná pro každého. Způsob, který se může použít v každodenním životě. Je to jednoduché, zábavné a dostupné pro každého. I pro vás, kdo nemáte problémy.

Metody jsou přizpůsobeny pro každodenní použití a mohou být použity bez pomoci z vnějšku. To dělá lidi nezávislé na trénincích nebo asistenci jiných, dovoluje jim to pomáhat sobě samým, trénuje je to věřit sami v sebe, věřit ve svou schopnost vědět to, co je pro ně samotné nejlepší. V Access tomu říkáme "dovolit sám sobě". To je velká myšlenka. Tím máme na mysli, že každý je odpovědný sám za sebe a za to, zda a jak používá nástroje ve svémo každodenním životě. Když se vám nechce, nemusíte to používat. Je to pouze volba.

Možná to je ten důvod, proč mnoho lidí, kteří začali používat nástroje Access, je tak nadšených a kolikrát neví, jak začít, když o tom chtějí mluvit. Možná vám tento článek pomůže k tomu, abyste o tom mohli mluvit snadněji, když se vás někdo zeptá "Co za divnou věc je Access?"

Přeloženo z německého originálu článku Susanna Mittermaier & David Kubes

http://access-consciousness-blog.com/2017/12/what-is-access-consciousness/

Susanna Mittermaier je psycholožka a psychoterapeutka, absolventka Univesity of Lund ve Švédsku. Mezinárodní speaker, autorka a zakladatelka pragmatické psychologie. Susanna inspirovala lidi po celém světě k nalezení svých schopností, které se skrývají za mentálními onemocněními.

Dr. David Kubes je právník, obchodní mediátor a konzultant managementu ve Vídni. Od roku 2007 pracuje jako mezinárodní konzultant na poli alternativ řešení konfliktů, konzultant managementu.